Porazi su samo
kratka odmorišta
za buduće pobede.

- Mihajlo Idvorski Pupin

Znanje je svetlost koje
osvetljava naš put
kroz život.

- Mihajlo Idvorski Pupin

Porazi su samo
kratka odmorišta
za buduće pobede.

- Mihajlo Idvorski Pupin

Porazi su samo
kratka odmorišta
za buduće pobede.

- Mihajlo Idvorski Pupin

pokrovitelj
projekta

Република Србија Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Pupin izbliza

Digitalizovana građa o Mihajlu Pupinu

Arhiva Pupin pred vama zaista daje odgovor na pitanje: "Кo je bio Mihailo Pupin". Кo je bio naš Idvorski pastir koji je promenio ovaj svet.
Najveći zaštitnik srpskog naroda.

Ako prolazite kroz preko 10 kategorija i 11GB materijala vi ćete videti Pupinovo neizmerno delo. Od arhiva Jugoslavije, arhiva Grada Beograda, arhive FBI-a, arhive NASA-e, Кolumbija Univerziteta, ogromne arhive štampanih medija do odnosa Pupina i Tesle. Do sada nikada javno objavljenih istaknutih dokumenata. Vi stojite pred riznicom kakve nema u svetu arhiva. Nikada niko o jednom nasleđu nije skupio ovako različita dokumenta: preko pisama, telegrama, proglasa, donose nam zaista ubedljivu sliku i odgovor na pitanje: "Кo je zaista bio Mihailo Pupin?"
Image
Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.

Pronalasci stare i na njih se nadovezuju novi, i kako su to dela stvaralačkog duha smrtnih ljudi, i oni su sami smrtni.

- Mihajlo Idvorski Pupin

Mihajlo Idvorski Pupin

Čovek, naučnik, rodoljub
Mihajlo Pupin (1854 - 1935)
Mihajlo Pupin spada u sam vrh svetskih naučnika, ali je mnogima malo poznato da je on bio i duboko religiozna ličnost. O tome neposredno govori on sam u svome autobiografskom delu Od pašnjaka do naučenjaka; reč je, naime, o odlomcima iz njegovog ranog detinjstva sa banatskih pašnjaka, pa preko njegovog učešća u aktivnom životu pravoslavnih enklava u Evropi i Americi, zatim o njegovim laboratorijskim istraživanjima i sl. ...

Aktuelnosti

partneri
projekta

Aleksandra
Media Sector
RTS