Pupin i Tesla

Tesla je pronalazač bežičnog pren Tesla je pronalazač bežičnog prenosa

Licenca

Veličina 231.54 KB

Datum Dokumenta 1915

Ime datoteke pupin_tesla1915.png

Preuzeto 248

Članak sa izjavom Mihajla Pupina 1915. 

partneri
projekta

Aleksandra
Media Sector
RTS